همایش نگار

عناوین کارگاه های آموزشی


1- کارگاه کشت سلولی
2- کارگاه Real Time PCR
3- کارگاه RFLP - PCR و کارگاه استخراج DNA از بافت ، خون ، باکتری گرم مثبت و گرم منفی
4- کارگاه کار با حیوانات
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )