همایش نگار

ساختار سازمانی


رئیس همایش:دکتر محمد قمی

دبیر همایش:دکتر سعید ذاکر بستان آباد

دبیر علمی همایش:دکتر مسعود صالحی پور

دبیر اجرائی همایش:مهندس علیایی

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )